kopia3.jpg
Pomnik Sowietow

PRZENIESIENIE POMNIKA SOWIETÓW W KATOWICACH

 

 

Regionalne media w budżecie Katowic zabezpieczono 50 tys zł na przeniesienie pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej z centrum Katowic (Plac Wolności) na cmentarz czerwonoarmistów w Parku Kościuszki. Katowicki "Fakt" wspomniał, że przeprowadzki pomnika ostro domaga się radny Piotr Pietrasz z PiS, ugrupowania współrządzącego miastem. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowany

postulat środowisk niepodległościowych w Katowicach i uchwała rady miasta jeszcze z 1990 r. Radni PiS podnosili ten postulat już w poprzedniej kadencji.

 

 

 

 


 

 

 

 

Prezydent Katowic Piotr Uszok uzyskał zgodę Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Wojewody Śląskiego. Nie ma jeszcze odpowiedzi na wystąpienie do ambasady rosyjskiej. Na wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie można liczyć. Mam nadzieję, że Prezydent Katowic nie zrezygnuje z przenosin mimo braku akceptacji Rosji.

Miejsce lokalizacji pomnika ma swoją historię. W 1898 r. na ówczesnym Wilhelmsplatz umieszczono pomnik dwóch cesarzy Wilhelma i Fryderyka. 13.12.1920 r. pomnik wysadzili w powietrze członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1923 r. w tym samym miejscu utworzono Grób Nieznanego Powstańca Śląskiego. W uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczyli Wojciech Korfanty i Prezydent RP Stanisław Wojciechowski. Obecny pomnik powstał w 1945 r. i upamiętnia żołnierzy sowieckich. W latach 80-tych w trakcie demonstracji NZS , KPN czy Solidarności Walczacej był obrzucany czerwoną farbą. 13.12.1989 r. chyba po raz ostatni w PRL ZOMO interweniowało w obronie pomnika Sowietów jak i podpalanego Komitetu Wojewódzkiego PZPR rozpraszając manifestującą młodzież.

Już w 1990 r. rada miasta Katowice podjęła uchwałę o przeniesieniu pomnika. Jednak urzędnicy magistratu jakoś zawsze zapominali o sprawie przy kolejnych remontach placu. Ponowną uchwałę podjęli radni Katowic za pierwszej prezydentury Piotra Uszoka w 2000 r.  Gdy o sprawie wspomniałem będąc już radnym z PiS w 2006 r. katowicka "Gazeta Wyborcza" rozpętała histerię. Podano kosmiczny koszt przenosin 500 tys i pytano osoby prowadzące działalność charytatywną co mogliby za to zrobić dla biednych dzieci. Jednak w sondzie internetowej na stronie katowickiej GW nieoczekiwanie większość głosujących poparła usunięcie pomnika. Następnego dnia zaskoczeni redaktorzy organu Michnika pisali już tylko o kosztach rzędu 100 tys zł.

Plany usunięcia pomnika zaowocowały inicjatywami zastąpienia starego nowym pomnikiem. Stowarzyszenia Pokolenie i NZS 1980 proponowały uhonorowanie prezydenta USA Ronalda Reagana. Związek Solidarności Polskich Kombatantów oraz Stowarzyszenie Powstania 90 związane z PO chciało przywrócenia przedwojennego Grobu Nieznanego Powstańca. RAŚ chciał uhonorowania ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 r. i zmiany nazwy placu. Przed 1939 r. Plac Wolności był miejscem najważniejszych manifestacji politycznych a Grób Nieznanego Powstańca najważniejszą pamiątką Powstań Śląskich w mieście.

Ostatnio w 2011 r. w interpelacji radni PiS postulowali przeniesienie pomnika gdy powstaną sprzyjające warunki polityczne. Temat przeniesienia pomnika był poruszany na spotkaniach Klubu Radnych PiS z Prezydentem Piotrem Uszokiem. Może nie musimy czekać na przeniesienie pomnika do klęski PO w najbliższych wyborach parklamentarnych.

 

Mirosław Okraska