kopia3.jpg

Spotkanie Forum Młodych PiS Katowice z Przewodniczącym PiS Katowice Piotrem Pietraszem i Wiceprezydentem Katowic Mariuszem Skibą.
Forum Młodych PiS Katowice przed Marszem Autonomii wręcza Jerzemu Gorzelikowi krzesełko ze Stadionu Śląskiego w słusznych politycznie kolorach.
Prawdziwe powstały dopiero trzy lata później.