kopia3.jpg

 

REPREZENTANCI PIS W SAMORZĄDZIE KATOWIC

 


 

26.11.2018 r Prezydent Katowic Marcin Krupa powołał na funkcję Wiceprezydenta Katowic Mariusza Skibę, rekomendowanego na tą  funkcję przez Prawo i Sprawiedliwość. W grudniu mandat radnego po Mariuszu Skibie obejmie Dawid Kamiński. Do Klubu PiS w obecnej kadencji należą radni Beata Białowąs, Dawid Kamiński, Wiesław Mrowiec, Krystyna Panek i Piotr Pietrasz.

 


 

Podczas pierwszych sesji Rady Miasta Katowice radni realizowali głównie czynności organizacyjne umożliwiające rozpoczęcie pracy. Z rekomendacji PiS Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Katowice została radna Krystyna Panek. Funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych PiS ponownie pełni Piotr Pietrasz, jednocześnie Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej. Radny Wiesław Mrowiec objął funkcję Przewodniczącego Komisji Górniczej oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Radna Beata Białowąs pracuje jako Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury.