kopia3.jpg

 

PIS ZA BUDŻETEM NA 2011

    31.01.2011 r. Rada Miasta Katowice jednogłośnie uchwaliła budżet miasta.   Radni PiS głosowali za projektem przedłożonym przez prezydenta Piotra Uszoka

     Decyzję w sprawie budżetu poprzedziły liczne publikacje prasowe sugerujące zablokowanie uchwalenia budżetu przez radnych PO i SLD. Takie stanowisko potwierdzały liczne publikacje katowickiej   "Gazety Wyborczej"   jak i głosowania radnych PO i SLD odrzucających wszystkie projekty na komisjach. Radni PO i SLD zgłaszali także liczne postulaty na komisjach od remontów chodników po znacznie większe sprawy. Po negocjacjach z Prezydentem Uszokiem i zaakceptowaniu niektórych postulatów PO (m.in. zmiana przedstawiciela w Związku Miast Polskich na przewodniczącego rady miasta oraz przejęcia budynku kina  "Kapitol" ) budżet został przyjęty jednogłośnie.

     W imieniu PiS przewodniczący Koła Radnych Piotr Pietrasz mówił o projekcie budżetu i zadań społeczno gospodarczych jako zrównoważonym i odpowiedzialnie przygotowanym w trudnej sytuacji gospodarczej będącej wynikiem polityki rządu.