kopia3.jpg

 

  9. PANEK KRYSTYNA    

 

      Jestem mieszkanką Katowic, dzielnica Koszutka. Od 2010 r. jestem radną Katowic. Pracuję w komisjach politykispołecznej i edukacji. Jestem przewodniczącą Komitetu Terenowego PiS nr 5 "Katowice Północ" obejmującego okręg wyborczy nr 5 do rady miasta..
      Mam za sobą 36 letni staż pracy. Od 1980 r zaangażowana w ruchu niepodległościowym NSZZ "SOLIDARNOŚĆ". Działam na rzecz przestrzegania praw ochrony Lokatorów i Spółdzielców. Zakładałam Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców w Katowicach. Uczestniczyłam w procesie wydzielenia nowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Topolowa" z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - obecnie mieszkańcy są uwłaszczeni. Byłam Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Topolowa". Od 2006 r. jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Henryk Sławik - Pamięć i Dzieło". Jestem sekretarzem Katowickiego Klubu "Gazety Polskiej".

 

 18. DZIEDZIC MAGDALENA

    Mam 30 lat. Uczę języka angielskiego w Gimnazjum nr 9 w Katowicach. Należę do PiS, aktywnie działam w NSZZ "Solidarność". Udzielam się także w stowarzyszeniach Henryk Sławik. Pamięć i Dzieło, Katowickie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. H. Sławika i J.Antalla oraz Międzymorze. Jestem entuzjastką "Gazety Polskiej" a szczególnie felietonów Krzysztofa Wyszkowskiego.

    Moje hasło wyborcze "Edukacja to wartość, nie towar".

 

 

 

 

  

19. PAWLIK GRAŻYNA

    Jestem rodowitą Ślązaczką. Urodziłam się w Rudzie Śląskiej, a obecnie mieszkam w Katowicach. Po ukończeniu studiów na kierunku socjologia, podjęłam pracę na Uniwersytecie Śląskim, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta (Wydział Nauk Społecznych UŚ) oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Jestem członkiem Komisji Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady Wydziału UŚ w Katowicach. Praca ze studentami zawsze była dla mnie źródłem satysfakcji. Staram się przekazywać młodzieży nie tylko wiedzę, ale optymistyczne spojrzenie na świat i konsekwencję w działaniu. Od zawsze interesowały mnie ludzkie problemy i teraz chcę  mieć realny wpływ na ich rozwiązywanie.   Jako posłanka chciałabym działać na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, zmniejszenia bezrobocia, szczególnie wśród absolwentów wyższych uczelni oraz lepszego wykorzystania środków unijnych. Przyszłość i rozwój Śląska jest dla mnie priorytetem.

 21. OSIEJUK KRZYSZTOF
    

     Urodziłem się 7 września 1955 roku w Siemianowicach Śląskich . Nie jestem Ślązakiem, a moi rodzice przyjechali na Śląsk z małej wioski nad Bugiem, jednak całe moje życie związane jest z Katowicami. Tu mieszkałem jako dziecko, tu też kończyłem szkoły, tu też się wykształciłem. Tu też mieszkam dziś, z żoną i trojgiem dzieci. Z zawodu jestem nauczycielem języka angielskiego i tłumaczem. Moja żona, Małgorzata, również uczy angielskiego, natomiast dzieci uczą się lub studiują. Nigdy nie należałem do żadnych partii i organizacji społecznych, poza harcerstwem w dziciństwie, oraz, w życiu doroslym, Porozumieniem Centrum i Prawem i Sprawiedliwością , których członkiem jestem nieprzerwanie od roku 1990. Obecnie moja publiczna działalność sprowadza się do prowadzenia politycznego bloga o nazwie Toyah - Posluchaj to do Ciebie, który w ciągu ponad już trzech lat swojego istnienia zdołał uzyskać pewną znaczącą popularność, w roku 2010 zdobył nagrodę dla najlepszego politycznego bloga w Polsce, idzięki któremu najpierw zostałem członkiem społecznej kampanii na rzecz prezydentury Jarosława Kaczyńskiego, a który dziś pozwala mi kandydować do Sejmu RP.  Jeśli zostanę posłem, zamierzam zająć się sprawami edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce, oraz wszystkim, co się wiąże z polityką zagraniczną.

 24. POCZACHOWSKI WOJCIECH

      Mam 53 lata, mieszkam w Katowicach. Jestem dziennikarzem, politologiem i historykiem. Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.Od 2009 r. jestem  wiceprezesem Polskiego Radia S.A. W 2010 przez 5 miesięcy pełniłem obowiązki dyrektora Programu Trzeciego Polskiego Radia SA. We wrześniu 1980 zakładałem niezależny ruch harcerski i byłem pierwszym przewodniczącym katowickiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM, tzw. "Solidarność Harcerska"). Pracowałem w tygodniku "Na Przełaj" i jako dziennikarz TVP Katowice, usunięty z pracy za działalność opozycyjną z zakazem pracy w zawodzie dziennikarza w PRL. Na emigracji w Niemczech byłem dziennikarzem polskich redakcji Radia Essen i Westdeutsche Rundfunk. Publikowałem w śląskim miesięczniku prawicy "Prawe Słowo" kierowanym przez Sławomira Skrzypka. Po powrocie do kraju byłem zastępcą redaktora naczelnego Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego "Echo". Pracowałem jako dyrektor Centrum Informacji Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ? Rzecznik Prasowy Wojewody Śląskiego oraz rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. 2006-2009 jako Prezes Zarządu kierowałem działalnością Polskiego Radia Katowice.  Jestem żonaty, mam dwie córki.