Zmiany Radzie Miasta Drukuj
Wpisał ala   
Niedziela, 05. Maj 2013 21:33

ZMIANY W RADZIE MIASTA KATOWICE

24.04.2013 r. był kolejną trzecią sesją Rady Miasta Katowice, na której radni PiS wspólnie z radnymi Forum Samorządowego i Piotr Uszok oraz radnym SLD przywracali racjonalny układ sił w samorządzie. Został zarejestrowany klub radnych PiS, uzyskaliśmy funkcje we władzach rady miasta i komisjach. PO jest w Katowicach w kompletnym odwrocie.

Zmiany rozpoczęło 6.03 br. odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Arkadiusza Godlewskiego (PO). Były kandydat na prezydenta Katowic wiedząc co się święci złożył przed sesją rezygnację i wysłał kuriozalne oświadczenie do mediów. Po dyskusji w imię uproszczenia procedury i niemarnowania czasu rezygnacja została przyjęta na sesji. Nowym Przewodniczącym Rady Miasta został wybrany Jerzy Forajter (FSiPU) a funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta objął reprezentant PiS Piotr Pietrasz. Piotr Pietrasz już pełnił tą funkcję w latach 2006-2010 a po wyborach PO wspólnie z SLD zablokowały PiS możliwość objęcia tej funkcji. Sytuacja uległa zmianie po opuszczeniu PO w grudniu 2012 r. przez radnego Tomasza Szpyrkę i zmianie frontu przez SLD w lutym 2013 r.

Na kolejnej sesji 27.03 br. większość PiS-FSiPU-SLD dokonała zmiany funkcji w komicjach. Ponieważ na początku kadencji na pierwszej sesji większość PO-SLD pozostawiła innym klubom jedną funkcję przewodniczącego komisji od nas otrzymali tyle samo. Z ramienia PiS Mariusz Skiba został Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Środowiska a Krystyna Panek Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji. Została przegłosowana zmiana Statutu Miasta zmniejszająca liczebność radnych wymaganych do stworzenia klubu z 5 na 4 osoby. "Zmiana wynika ze zmiany liczby radnych z 31 na 28 w tej kadencji" - argumentował przewodniczący Klubu Radnych PiS Piotr Pietrasz.

Na sesji 24.04 br. reprezentantów PO pousuwano z rady Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, Związku Miast Polskich i Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Reprezentantem PiS w KZK GOP została radna Krystyna Panek, Piotr Pietrasz został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Górniczej i Miejskiej Komisji Wyborczej. Na sesji oficjalnie zakomunikowano o powstaniu klubu radnych PiS w Radzie Miasta Katowice.

 

Mirosław Okraska

LAST_UPDATED2