Wiceprezydent Katowic Michał Luty w swoim gabinecie 2007 r.

Wiceprezydent Katowic Michał Luty w swoim gabinecie 2007 r.