Happening Forum Młodych PiS Katowice przy okazji Marszu Autonomii 16.07.2011 r. Wręczamy liderowi RAŚ Jerzemu Gorzelikowi działający zegar i trylogię Sienkiewicza.

Happening Forum Młodych PiS Katowice przy okazji Marszu Autonomii 16.07.2011 r. Wręczamy liderowi RAŚ Jerzemu Gorzelikowi działający zegar i trylogię Sienkiewicza.