Jarosław Kaczyński przemawia w Sali Sejmu Śląskiego 2.07.2011 r.

Jarosław Kaczyński przemawia w Sali Sejmu Śląskiego 2.07.2011 r.