Piotr Pietrasz w prezydium Rady Miasta Katowice, obrady Rady Miasta Katowice 18.05.2007

Piotr Pietrasz w prezydium Rady Miasta Katowice, obrady Rady Miasta Katowice 18.05.2007